Sprzedaż materiałów do uszczelnień budowli

Sprzedaż materiałów do uszczelnień budowli

Posiadamy w swojej ofercie produkty do uszczelnień:

 • izolacje powłokowe
 • taśmy uszczelniające PVC
 • taśmy pęczniejące
 • -żywice poliuretanowe do iniekcji
 • żywice akrylowe do wykonywania iniekcji kurtyowych oraz strukturalnych
 • żywice akrylowe do uszczelnień istniejących dylatacji
 • pakery iniekcyjne
 • zaprawy wodoszczelne
 • zaprawy naprawcze
 • węże iniekcyjne
 • uszczelnienia przejść instalacyjnych
 • taśmy i kity dyklatacyjne