Odwierty w betonie oraz wykonywanie szczelnych przejść

odwierty w betonie i wykonywanie szczelnych przejść

Nasza firma zajmuje się profesjonalnymi odwiertami w betonie oraz wykonywaniem szczelnych przejść. Hydrostop-3 za sprawą swojego długoletniego doświadczenia zajmuje się: wierceniami w drogach, domach oraz budynkach nowych i zabytkowych, wierceniami pod instalację grzewczą, wodociągową, kanalizacyjną,…

Czytaj dalej

Odwodnienia wykopów, igłofiltry, studnie odwodnieniowe

odwodnienia wykopów, studnie odwodnieniowe

Odwodnienia wykopów głównie polegają na wywołaniu depresji zwierciadła wody gruntowej do określonej głębokości i utrzymaniu tego zwierciadła na czas wykonywania robót za pomocą igłofiltrów lub studni odwodnieniowych. Jednakże właściwe wykonanie odwodnienia na terenach zurbanizowanych wiąże…

Czytaj dalej

Stabilizacja i wzmacnianie gruntów

wzmocnienia, uszczelnienia i stabilizacja gruntu

wzmocnienia i stabilizacja gruntu uszczelnienia gruntu Wzmocnienie uszczelnienia podłoża – wykonuje się w celu zwiększenia nośności gruntu pod fundamen­tami, zmniejszenia parcia gruntu na przylegające do niego budowle oraz zwiększenia odporu gruntu. W przypadku obiektów wykonywanych…

Czytaj dalej

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

wzmacnianie konstrukcji budowlanych

sklejanie elementów konstrukcyjnych wzmacnianie budowli włóknami węglowymi Wzmacnianie konstrukcji budowlanych – czy też inaczej zwana naprawa konstrukcji żelbetowych wykorzystująca materiały takie jak kształtki, maty, iniekcje ciśnieniowe oraz taśmy węglowe to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań w…

Czytaj dalej

Uszczelniania i naprawy istniejących konstrukcji budowlanych

uszczelniania i naprawy istniejących konstrukcji budowlanych

uszczelnienia rys i pęknięć metodą iniekcji ciśnieniowej uszczelnienia przerw roboczych uszczelnianie ścian szczelinowych naprawy i uszczelnianie dylatacji uszczelnienia podszybi windowych uszczelnianie i stabilizacje gruntu wzmacnianie i zszywanie konstrukcji murowych oraz żelbetowych metodami iniekcyjnymi naprawy (wraz…

Czytaj dalej