OFERTA 

Zaktualizowano: 11 maja, 2023

Odwierty w betonie oraz wykonywanie szczelnych przejść

Nasza firma zajmuje się profesjonalnymi odwiertami w betonie oraz wykonywaniem szczelnych przejść. Hydrostop-3 za sprawą swojego długoletniego doświadczenia zajmuje się: wierceniami w drogach, domach oraz budynkach nowych i zabytkowych, wierceniami pod instalację grzewczą, wodociągową, kanalizacyjną,…

CZYTAJ DALEJ

SIEDZIBA WARSZAWA

Hydrostop-3 Sp. z o.o.

ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa,
Polska Numer KRS 0000321917 NIP 524-267-68-38
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

ODDZIAŁ WARSZAWA:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl
Kom. +48 513 670 749 (Anna)
Kom. +48 507 271 952 (Bartosz)

BIURO:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl

ODDZIAŁ KATOWICE:

Łukasz Guz
E-mail: l.guz@hydrostop3.pl
Kom. +48 506 063 147

BIURO:

Tel. +48 530 022 327