OFERTA 

Zaktualizowano: 11 maja, 2023

Stabilizacja i wzmacnianie gruntów

Wzmocnienie uszczelnienia podłoża – wykonuje się w celu zwiększenia nośności gruntu pod fundamen­tami, zmniejszenia parcia gruntu na przylegające do niego budowle oraz zwiększenia odporu gruntu. W przypadku obiektów wykonywanych z gruntu, jak: nasypy, obwałowania, groble, zapory ziemne itp., to kształtowanie właściwości dotyczy już nie tylko podłoża, ale również samego obiektu budowlanego.

SIEDZIBA WARSZAWA

Hydrostop-3 Sp. z o.o.

ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa,
Polska Numer KRS 0000321917 NIP 524-267-68-38
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

ODDZIAŁ WARSZAWA:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl
Kom. +48 513 670 749 (Anna)
Kom. +48 507 271 952 (Bartosz)

BIURO:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl

ODDZIAŁ KATOWICE:

Łukasz Guz
E-mail: l.guz@hydrostop3.pl
Kom. +48 506 063 147

BIURO:

Tel. +48 530 022 327