BUDYNEK WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE

OPIS REALIZACJI
Zakres prac: Hydroizolacja płyty parkingu otwartego oraz ramp najazdowych
Lokalizacja: ul. Gronostajowa, Kraków
Kontrahent: BUDIMEX S.A.
Data realizacji: 2016-2017 r.