Hydroizolacja piwnicy

Hydroizolacja piwnicy

Hydroizolacja piwnicy

Hydroizolacja piwnicy jest metodą powszechnie stosowaną w celu zabezpieczenia ścian przed wilgocią, wodą gruntową i opadową.

Hydroizolacja piwnicy jest wykonywana z różnego rodzaju materiałów. Spotyka się tutaj tak popularny materiał jak lepik asfaltowy (papa położona na lepiku). Nie oznacza to jednak, że omijane są materiały nowoczesne. Izolacje piwnic można wykonać również przy użyciu papy bitumicznej, folii gładkich i tłoczonych, membrany z kauczuku syntetycznego oraz materiałów bentonitowych. Właściwego wyboru formy zabezpieczenia najlepiej dokonać w fazie budowy piwnic.

Prace nad hydroizolacją piwnicy należy rozpocząć od analizy rodzaju gruntu w podłożu oraz poziomu wody gruntowej. To te dwa czynniki w dużej mierze wpływają na wybór optymalnej metody przy wykonywaniu izolacji.

Klimat przysporzył ostatnimi czasy sporo kłopotów mieszkańcom domów, a wilgotne lata spowodowały rozprzestrzenienie się wilgoci w piwnicach. Sama woda jest niezwykle niebezpieczna dla konstrukcji budynku, zwłaszcza jeśli ma dostęp fundamentów lub ścian piwnic.

SIEDZIBA WARSZAWA

Hydrostop-3 Sp. z o.o.

ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa,
Polska Numer KRS 0000321917 NIP 524-267-68-38
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

ODDZIAŁ WARSZAWA:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl
Kom. +48 513 670 749 (Anna)
Kom. +48 507 271 952 (Bartosz)

BIURO:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl

ODDZIAŁ KATOWICE:

Łukasz Guz
E-mail: l.guz@hydrostop3.pl
Kom. +48 506 063 147

BIURO:

Tel. +48 530 022 327