IZOLACJA POZIOMA 

IZOLACJA POZIOMA 

Izolacja pozioma

Izolacja pozioma jest uznawana za najważniejsze zabezpieczenie fundamentów. Znana jest również pod nazwą izolacji strukturalnej. Ta dodatkowa nazwa została jej przyporządkowana, ze względu na każdorazową ingerencję w strukturę przegrody podczas aplikacji. Jest metodą wykorzystywaną m.in. podczas renowacji budynków zabytkowych.

Zalety i rodzaje izolacji poziomej
Izolacja pozioma posiada szereg zalet – można ją wykonywać również na murach warstwowych, jednak w takim przypadku nieodzownym elementem będzie wykonanie specjalnych technik. Izolacja pozioma ma dwa typy. Dzieli się ją na odtwarzaną metodami mechanicznymi oraz na odtwarzaną chemicznie metodami iniekcyjnymi. Częściej spotyka się te drugie, ponieważ budynku zabytkowe posiadają bardzo masywne przegrody. Tego typu izolacje są złożone ze środków chemicznych (tak utworzone przepony są aplikowane w strukturę przegrody oczywiście przy pomocy iniekcji). W taki sposób ściany budynków uzyskują zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci. Jest to ważne, ponieważ jak wiadomo należy eliminować ryzyko spękań ściany, a to jest możliwe dzięki zapewnieniu stateczności poszczególnym fragmentom konstrukcji.


SIEDZIBA WARSZAWA

Hydrostop-3 Sp. z o.o.

ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa,
Polska Numer KRS 0000321917 NIP 524-267-68-38
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

ODDZIAŁ WARSZAWA:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl
Kom. +48 513 670 749 (Anna)
Kom. +48 507 271 952 (Bartosz)

BIURO:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl

ODDZIAŁ KATOWICE:

Łukasz Guz
E-mail: l.guz@hydrostop3.pl
Kom. +48 506 063 147

BIURO:

Tel. +48 530 022 327