OFERTA 

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolację przeciwwilgociową – jak sama nazwa wskazuje – wykonuje się w celu zabezpieczenia przed wodą i wilgocią. Są to problemy, które występują w zasadzie od zawsze.

Izolacja przeciwwilgociowa ma jedno zasadnicze zadanie – musi chronić obiekt przed działaniem wody, która nie wywiera ciśnienia na dany element konstrukcji. Izolacje przeciwwilgociowe spotykane są również w pomieszczeniach, w których występuje większe ryzyko zalania wodą ścian lub posadzki, czyli w łazienkach, kuchniach, a także w pomieszczeniach technologicznych.

Typy izolacji przeciwwilgociowej
Wyróżnia się trzy typy izolacji przeciwwilgociowej: izolacje lekkie, które chronią podziemną część budynków w gruntach suchych, izolacje średnie, które zabezpieczają budynek przed bezpośrednim działaniem wody opadowej i przed przesiąkaniem wody w kierunku poziomym i pionowym oraz izolacje ciężkie, które chronią przed bezpośrednim naporem wód gruntowych. Każdy prawidłowo wykonany typ izolacji przeciwwilgociowej powinna charakteryzować ciągłość.

SIEDZIBA WARSZAWA

Hydrostop-3 Sp. z o.o.

ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa,
Polska Numer KRS 0000321917 NIP 524-267-68-38
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

ODDZIAŁ WARSZAWA:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl
Kom. +48 513 670 749 (Anna)
Kom. +48 507 271 952 (Bartosz)

BIURO:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl

ODDZIAŁ KATOWICE:

Łukasz Guz
E-mail: l.guz@hydrostop3.pl
Kom. +48 506 063 147

BIURO:

Tel. +48 530 022 327