Izolacje wodochronne

Izolacje wodochronne

Izolacje wodochronne

Izolacje wodochronne nazywane inaczej hydroizolacjami, jak sama nazwa wskazuje, ich zadaniem zabezpieczenie elementów budynku przed wilgocią i jej negatywnym oddziaływaniem. W budownictwie wyróżnia się trzy typy hydroizolacji: izolacje przeciwwilgociowe, izolacje przeciwwodne oraz izolacje par ochronne. Nazwa każdej z nich zdradza zadania. I tak izolacje przeciwwilgociowe chronią budynek przed działaniem wody (woda ta nie wywiera ciśnienia na elementy). Drugi typ izolacji, czyli izolacje przeciwwodne związane są z wywieraniem ciśnienia hydrostatycznego przez wodę. Ostatnie chronią przed przenikaniem pary wodnej. Izolacje wodochronne mają ogromne znaczenie. To one wydłużają żywotność budynku. To one w dużej mierze decydują o tym, że budynek ma odpowiedni mikroklimat. Izolacje wodochronne powinny stanowić ciągły i nieprzerwany układ jedno lub wielowarstwowy. Muszą również ściśle przylegać do powierzchni. Powierzchnia nie może posiadać wybrzuszeń, a izolacje nie powinny pękać. Ważne jest, aby wykonywać je w odpowiednich warunkach.

SIEDZIBA WARSZAWA

Hydrostop-3 Sp. z o.o.

ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa,
Polska Numer KRS 0000321917 NIP 524-267-68-38
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

ODDZIAŁ WARSZAWA:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl
Kom. +48 513 670 749 (Anna)
Kom. +48 507 271 952 (Bartosz)

BIURO:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl

ODDZIAŁ KATOWICE:

Łukasz Guz
E-mail: l.guz@hydrostop3.pl
Kom. +48 506 063 147

BIURO:

Tel. +48 530 022 327