Odwodnienia wykopów, igłofiltry, studnie odwodnieniowe

Odwodnienia wykopów głównie polegają na wywołaniu depresji zwierciadła wody gruntowej do określonej głębokości i utrzymaniu tego zwierciadła na czas wykonywania robót za pomocą igłofiltrów lub studni odwodnieniowych. Jednakże właściwe wykonanie odwodnienia na terenach zurbanizowanych wiąże się nie tylko z obniżeniem zwierciadła wody do wymaganego poziomu w sposób bezpieczny dla samej wznoszonej konstrukcji, ale również zminimalizowaniem negatywnego wpływu prac odwadniających na szeroko pojęte otoczenie inwestycji.

  • projektowanie oraz kompleksowe odwodnienia budowli
  • iglofiltry
  • studnie odwodnieniowe
  • montaż, demontaż systemu odwodnień

Sprawdź także: