Oferta

Projektowanie i kompleksowa hydroizolacja podziemnych części budowli w trakcie realizacji

Hydroizolacja podziemnych części budowli
 • hydroizolacja spodu płyt fundamentowych
 • hydroizolacja ścian fundamentowych
 • hydroizolacje stropów
 • hydroizolacje tarasów zielonych
 • montaż węży iniekcyjnych
 • montaż taśm dylatacyjnych
 • uszczelnianie zbiorników (w tym na wodę pitną)
 • uszczelnianie przemysłowych obiektów żelbetowych
 • uszczelnianie budowli w systemie „białej wanny”
 • montaż węży iniekcyjnych
 • montaż taśm PVC
 • montaż uszczelek pęczniejących

Uszczelnienia i naprawy istniejących konstrukcji budowlanych

Uszczelnienia i naprawy istniejących konstrukcji budowlanych
 • uszczelnienia rys i pęknięć metodą iniekcji ciśnieniowej
 • uszczelnienia przerw roboczych
 • uszczelnianie ścian szczelinowych
 • naprawy i uszczelnianie dylatacji
 • uszczelnienia podszybi windowych
 • stabilizacja i uszczelnianie gruntu
 • wzmacnianie i zszywanie konstrukcji murowych oraz żelbetowych metodami iniekcyjnymi
 • naprawy (wraz z pasywacją zbrojenia) i reprofilacje
 • naprawa konstrukcji żelbetowych
 • iniekcje ciśnieniowe sklejające, uszczelniające z użyciem materiałów chemoutwardzalnych (elastomery, duromery, żywice hydrostrukturalne)
 • naprawy konstrukcji żelbetowych i betonowych z użyciem technologii PCC oraz SPCC
 • uszczelnianie otworów po ściagach w ścianach fundamentowych
 • uszczelnianie przejść rur i instalacyjnych
 • wykonywanie iniekcji kurtynowych
 • uszczelnienia budowli
 • uszczelnienia konstrukcji

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych
 • sklejanie elementów konstrukcyjnych
 • wzmacnianie budowli włóknami węglowymi

Stabilizacja i wzmacnianie gruntów

Stabilizacja i wzmacnianie gruntów
 • wzmocnienia i stabilizacja gruntu
 • uszczelnienia gruntu

Odwodnienia wykopów

Odwodnienia wykopów
 • projektowanie oraz kompleksowe odwodnienia budowli
 • iglofiltry
 • studnie odwodnieniowe
 • montaż, demontaż systemu odwodnień

Odwierty z betonie oraz wykonywanie szczelnych przejść

Odwierty w betonie i wykonywanie szczelnych przejść
 • wiercenia w drogach, domach, budynkach nowych i zabytkowych
 • pod instalację grzewczą, wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjna, wentylacyjna i inne
 • oferujemy skuteczne i trwałe uszczelniania wykonanych otworów wraz z udzielniem gwarancji szczelności

Szczegóły technik uszczelniania fundamentów

Przykładowe uszczelnienia

Uszczelnienie spodu płyty dennej  

Uszczelnienie spodu płyty dennej oraz zamka w ścianie szczelinowej.

Uszczelnienie rys metodą iniekcji ciśnieniowej  

Uszczelnienie rys metodą
iniekcji ciśnieniowej

Uszczelnienie ścian murowanych  

Uszczelnienie ścian murowanych

Uszczelnienie płyty fundamentowej i ścian fundamentowych  

Uszczelnienie płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych

Doszczelnienie i naprawa istniejących zbiorników na wodę i ścieki  

Naprawa i doszczelnienie istniejących zbiorników na wodę i ścieki

Uszczelnienie dachów zielonych i tarasów  

Uszczelnienie zielonych dachów i tarasów

Słownik pojęć związany z uszczelnianiem i naprawą budowli