Developerzy, inwestorzy, generalni wykonawcy

Izolacja budowli w trakcie realizacji

Mając wieloletenie doświadcznie w zakresie doboru technologii hydroizolacji, projektujemy, wykonujemy oraz udzielamy wieloletnie gwarancje na szczelność konstrukcji budowlanych. Zaufała nam duża ilość zadowolonych klientów którzy powierzyli zapewnienie szczelności specjalistycznej firmie od hydroizolacji Hydrostop-3.

W szczególności wykonujemy prace:

 • hydroizolacja spodu płyt fundamentowych
 • hydroizolacja ścian fundamentowych
 • hydroizolacje stropów
 • hydroizolacje tarasów zielonych
 • montaż węży iniekcyjnych
 • montaż taśm dylatacyjnych
 • uszczelnianie zbiorników (w tym na wodę pitną)
 • uszczelnianie przemysłowych obiektów żelbetowych
 • uszczelnianie budowli w systemie „białej wanny”
 • montaż węży iniekcyjnych
 • montaż taśm PVC
 • montaż uszczelek pęczniejących
 • stabilizacja i wzocnienie gruntów
Zwiń wszystkie
Rozwiń wszystkie

Zakres oferty

Rozwiń

Projektowanie i kompleksowa hydroizolacja
podziemnych części budowli w trakcie realizacji

 • hydroizolacja spodu płyt fundamentowych
 • hydroizolacja ścian fundamentowych
 • hydroizolacje stropów
 • hydroizolacje tarasów zielonych
 • montaż węży iniekcyjnych
 • montaż taśm dylatacyjnych
 • uszczelnianie zbiorników (w tym na wodę pitną)
 • uszczelnianie przemysłowych obiektów żelbetowych
 • uszczelnianie budowli w systemie „białej wanny”
 • montaż węży iniekcyjnych
 • montaż taśm PVC
 • montaż uszczelek pęczniejących
Rozwiń

Stabilizacja i wzmacnianie gruntów

 • wzmocnienia i stabilizacja gruntu
 • uszczelnienia gruntu
Rozwiń

Odwodnienia wykopów

 • projektowanie oraz kompleksowe odwodnienia budowli
 • iglofiltry
 • studnie odwodnieniowe
 • montaż, demontaż systemu odwodnień
Rozwiń

Odwierty z betonie oraz wykonywanie szczelnych przejść

 • wiercenia w drogach, domach, budynkach nowych i zabytkowych
 • pod instalację grzewczą, wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjna, wentylacyjna i inne
 • oferujemy skuteczne i trwałe uszczelniania wykonanych otworów wraz z udzielniem gwarancji szczelności

Przykładowe uszczelnienia

Uszczelnienie spodu płyty dennej oraz zamka w ścianie szczelinowej.

1) Wąż iniekcyjny 2) Hydroizolacja spodu płyty dennej 3) Wykonanie klina przyściennego z Hydrostop -Zaprawa Wodoszczelna

Uszczelnienie rys metodą
iniekcji ciśnieniowej

1) Pakery iniekcyjne 2) Pompa iniekcyjna 3) Rysa w betonie przewodząca wodę

Uszczelnienie ścian murowanych

1) Nawiercenie otworów pod kątem 45 stopni; 2) Wypełnienie otworów produktem Hydrostop-Iniekcyjny 3) Klin przyścienny z produktu Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna 4) Izolacja pionowa

Uszczelnienie płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych

1) Wylanie chudego betonu 2) Ułożenie zbrojenia 3) Ułożenie hydroizolacji poprzez rozsypanie produktu Hydrostop-Mieszanka na chudym betonie 4) Wylanie płyty fundamentowej 5) Wykonanie klina przyściennego z produktu Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna 6) Nałożenie hydroizolacji z produktu Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna na ścianie fundamentowej oraz boku płyty

Naprawa i doszczelnienie istniejących zbiorników na wodę i ścieki

1) Czyszczenie powierzchni zbiornika poprzez hydropiaskowanie 2) Pasywacja zbrojenia produktem Hydrostop-Pasywujacy 3) Reprofilacja ubytków w betonie produktem Hydrostop-Reper 4) Wykonanie klina przyściennego z produktu Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna 5) Nałożenie powłoki na ścianę z produktu Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 6) Napełnienie zbiornika wodą

Uszczelnienie zielonych dachów i tarasów

1) Nałożenie hydroizolacji na strop betonowy z produktu Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 2) Położenie termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego i przykrycie folią kubełkową 3) Warstwa filtracyjna z okrągłego płukanego żwiru 4) Położenie włókniny filtrującej 5) Położenie warstwy humusu 6) Posadzenie roślin