likwidacja przecieków

Aby budynek spełniał swoją funkcję, musi być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną. Ponadto jego konstrukcję, zwłaszcza fundamenty i stropy, należy zabezpieczyć przed negatywnym działaniem wilgoci.

Innymi słowy: wskazana jest jego hydroizolacja i likwidacja przecieków. Tego typu prace przeprowadza się w obiektach przemysłowych (tamy, zapory, elektrownie), infrastrukturalnych (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, podziemna komunikacja miejska, mosty, wiadukty) i w gospodarstwach domowych i rolnych (domy, garaże, silosy).

Ich zaniedbywanie czy zaniechanie grozi pogarszaniem się stanu technicznego obiektu. Może to doprowadzić do wydania przez inspektora nadzoru budowlanego nakazu zamknięcia budowli, czyli zakazu jej użytkowania. W zależności od obiektu skutki tej decyzji mogą rodzić mniejsze lub większe koszty i utrudnienia.

By do tego nie dopuścić, należy zlikwidować źródło przecieków. Zwykle odbywa się to poprzez uszczelnienie konstrukcji i jej osuszenie. Wymieniane są warstwy izolacyjne, które chronią budynek przed przenikaniem wody do wewnątrz. Inna metoda to wypełnienie ubytków metodą iniekcji wysokociśnieniowej.

 

    Prześlij zapytanie

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    Treść wiadomości