Opracowywanie ekspertyz, opinii technicznych, projektów izolacji

Opracowywanie ekspertyz, opinii technicznych, projektów izolacji

Mając wieloletenie doświadcznie w zakresie doboru technologii hydroizolacji, zajmujemy się ustalaniem przyczyn powstawania przecieków, opracowywaniem opinii technicznych oraz doborem technologii napraw.

Przykładowe uszczelnienia

 
  

Uszczelnienie spodu płyty dennej oraz zamka w ścianie szczelinowej.

1) Wąż iniekcyjny 2) Hydroizolacja spodu płyty dennej 3) Wykonanie klina przyściennego z Hydrostop -Zaprawa Wodoszczelna

    

Uszczelnienie rys metodą iniekcji ciśnieniowej

1) Pakery iniekcyjne 2) Pompa iniekcyjna 3) Rysa w betonie przewodząca wodę

  

Uszczelnienie ścian murowanych

1) Nawiercenie otworów pod kątem 45 stopni; 2) Wypełnienie otworów produktem Hydrostop-Iniekcyjny 3) Klin przyścienny z produktu Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna 4) Izolacja pionowa

  

Uszczelnienie płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych

1) Wylanie chudego betonu 2) Ułożenie zbrojenia 3) Ułożenie hydroizolacji poprzez rozsypanie produktu Hydrostop-Mieszanka na chudym betonie 4) Wylanie płyty fundamentowej 5) Wykonanie klina przyściennego z produktu Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna 6) Nałożenie hydroizolacji z produktu Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna na ścianie fundamentowej oraz boku płyty

   

Naprawa i doszczelnienie istniejących zbiorników na wodę i ścieki

1) Czyszczenie powierzchni zbiornika poprzez hydropiaskowanie 2) Pasywacja zbrojenia produktem Hydrostop-Pasywujacy 3) Reprofilacja ubytków w betonie produktem Hydrostop-Reper 4) Wykonanie klina przyściennego z produktu Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna 5) Nałożenie powłoki na ścianę z produktu Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 6) Napełnienie zbiornika wodą

   

Uszczelnienie zielonych dachów i tarasów

1) Nałożenie hydroizolacji na strop betonowy z produktu Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 2) Położenie termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego i przykrycie folią kubełkową 3) Warstwa filtracyjna z okrągłego płukanego żwiru 4) Położenie włókniny filtrującej 5) Położenie warstwy humusu 6) Posadzenie roślin