Uszczelnianie betonu

Choć beton należy do najtrwalszych materiałów budowlanych, mimo wszystko zużywa się i niszczeje. Powodem tego są warunki atmosferyczne i środowiskowe, które wywołują korodowanie obiektów. Mowa tu zarówno o opadach, niekorzystnych temperaturach, wilgotności, jak i drganiach odbieranych przez budowlę z gruntu. W wyniku oddziaływania tych czynników w strukturze pojawiają się mikropęknięcia i szczeliny. Przez nie przenika woda, a wraz z nią sole. To z czasem powoduje plamy oraz przyczynia się do odchodzenia powłok malarskich i tynkarskich. Pogarszają się też właściwości użytkowe obiektu, co skraca okres jego bezproblemowego użytkowania. Zaradzić temu może uszczelnianie betonu. 

Do najskuteczniejszych techniki uszczelniania betonu i likwidacji szczelin należy iniekcja ciśnieniowa. Pozwala ona usunąć nieszczelności zewnętrzne (widoczne na powierzchni struktury) i wewnętrzne (niewidoczne gołym okiem). Uszczelnianie betonu metodą iniekcyjną nie wymagają odsłonięcia fundamentów. Nie trzeba przeprowadzać wykopów, co przyczynia się do oszczędności czasu i pieniędzy. Stosuje się je przy hydroizolacji obiektów wykonanych z betonu, kamienia, cegły oraz na styku tych substancji z żeliwem i stalą.

Zobacz również: