Uszczelnienia

Choć beton należy do najtrwalszych substancji budowlanych, również podlega zużywaniu się. Wszystko przez warunki atmosferyczne i środowiskowe, które powodują korodowanie obiektów. Mowa tu zarówno o opadach, niekorzystnych temperaturach, wilgotności, jak i drganiach odbieranych przez budowlę z gruntu.

W wyniku oddziaływania tych czynników w strukturze pojawiają się mikropęknięcia i szczeliny. Przez nie przenika woda, a wraz z nią – sole. To z czasem powoduje plamy oraz przyczynia się do odchodzenia powłok malarskich i tynkarskich. Pogarszają się też właściwości użytkowe obiektu, co skraca okres jego bezproblemowego użytkowania.

Zaradzić mogą temu uszczelnienia. Do najskuteczniejszych techniki likwidacji szczelin należy iniekcja ciśnieniowa. Pozwala ona usunąć nieszczelności zewnętrzne (widoczne na powierzchni struktury) i wewnętrzne (niewidoczne gołym okiem).

Uszczelnienia metodą iniekcyjną nie wymagają odsłaniania fundamentów. Nie trzeba przeprowadzać wykopów, co przyczynia się do oszczędności czasu i pieniędzy. Stosuje się je przy hydroizolacji obiektów wykonanych z betonu, kamienia, cegły oraz na styku tych substancji z żeliwem i stalą.

Zobacz również: