Zarządcy nieruchomości

Naprawa istniejących obiektów

Obsługujemy z powodzeniem firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomosciami, zapewniajac:
– inwentaryzacje miejsc przecieków wody,
– naprawy i uszczelnienia przecieków,
– uszczelnienia podszybii windowych,
– naprawy balkonów i tarasów,
– naprawy i uszczelnienia przeciekających dylatacji,
– uszczelnienie przepustów, przejść instalacyjnych,
– wymianę, naprawę odwodnień liniowych w halach garażowych,
– wzmocnienia gruntów pod fundamentami,
– sklejanie i wzmacnianie konstrukcji,

Ponadto wykonujemy:
– opinie techniczne,
– projekty hydroizolacji.

Zwiń wszystkie
Rozwiń wszystkie

Zakres oferty

Rozwiń

Uszczelniania i naprawy istniejących konstrukcji budowlanych

 • uszczelnienia rys i pęknięć metodą iniekcji ciśnieniowej
 • uszczelnienia przerw roboczych
 • uszczelnianie ścian szczelinowych
 • naprawy i uszczelnianie dylatacji
 • uszczelnienia podszybi windowych
 • stabilizacja i uszczelnianie gruntu
 • wzmacnianie i zszywanie konstrukcji murowych oraz żelbetowych metodami iniekcyjnymi
 • naprawy (wraz z pasywacją zbrojenia) i reprofilacje
 • naprawa konstrukcji żelbetowych
 • iniekcje ciśnieniowe sklejające, uszczelniające z użyciem materiałów chemoutwardzalnych (elastomery, duromery, żywice hydrostrukturalne)
 • naprawy konstrukcji żelbetowych i betonowych z użyciem technologii PCC oraz SPCC
 • uszczelnianie otworów po ściagach w ścianach fundamentowych
 • uszczelnianie przejść rur i instalacyjnych
 • wykonywanie iniekcji kurtynowych
Rozwiń

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

 • sklejanie elementów konstrukcyjnych
 • wzmacnianie budowli włóknami węglowymi
Rozwiń

Stabilizacja i wzmacnianie gruntów

 • wzmocnienia i stabilizacja gruntu
 • uszczelnienia gruntu

Przykładowe uszczelnienia

Uszczelnienie spodu płyty dennej oraz zamka w ścianie szczelinowej.

1) Wąż iniekcyjny 2) Hydroizolacja spodu płyty dennej 3) Wykonanie klina przyściennego z Hydrostop -Zaprawa Wodoszczelna

Uszczelnienie rys metodą
iniekcji ciśnieniowej

1) Pakery iniekcyjne 2) Pompa iniekcyjna 3) Rysa w betonie przewodząca wodę

Uszczelnienie ścian murowanych

1) Nawiercenie otworów pod kątem 45 stopni; 2) Wypełnienie otworów produktem Hydrostop-Iniekcyjny 3) Klin przyścienny z produktu Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna 4) Izolacja pionowa

Uszczelnienie płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych

1) Wylanie chudego betonu 2) Ułożenie zbrojenia 3) Ułożenie hydroizolacji poprzez rozsypanie produktu Hydrostop-Mieszanka na chudym betonie 4) Wylanie płyty fundamentowej 5) Wykonanie klina przyściennego z produktu Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna 6) Nałożenie hydroizolacji z produktu Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna na ścianie fundamentowej oraz boku płyty

Naprawa i doszczelnienie istniejących zbiorników na wodę i ścieki

1) Czyszczenie powierzchni zbiornika poprzez hydropiaskowanie 2) Pasywacja zbrojenia produktem Hydrostop-Pasywujacy 3) Reprofilacja ubytków w betonie produktem Hydrostop-Reper 4) Wykonanie klina przyściennego z produktu Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna 5) Nałożenie powłoki na ścianę z produktu Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 6) Napełnienie zbiornika wodą

Uszczelnienie zielonych dachów i tarasów

1) Nałożenie hydroizolacji na strop betonowy z produktu Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 2) Położenie termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego i przykrycie folią kubełkową 3) Warstwa filtracyjna z okrągłego płukanego żwiru 4) Położenie włókniny filtrującej 5) Położenie warstwy humusu 6) Posadzenie roślin