Stabilizacja i wzmacnianie gruntów

Wzmocnienie uszczelnienia podłoża – wykonuje się w celu zwiększenia nośności gruntu pod fundamen­tami, zmniejszenia parcia gruntu na przylegające do niego budowle oraz zwiększenia odporu gruntu. W przypadku obiektów wykonywanych z gruntu, jak: nasypy, obwałowania, groble, zapory ziemne itp., to kształtowanie właściwości dotyczy już nie tylko podłoża, ale również samego obiektu budowlanego.

Zapoznaj się także z naszą profesjonalną ofertą z dziedziny: