Wzmacnianie podłoża

Wzmacnianie podłoża

Wzmacnianie podłoża

Wzmacnianie podłoża wykonuje się różnymi metodami i przy pomocy różnych materiałów. Ich wybór zależy przede wszystkim od rodzaju podłoża, warunków gruntowo-wodnych, występowania drgań i innych zmiennych.

Wzmacnianie podłoża przy użyciu metod iniekcyjnych
Jedną z metod stosowanych w celu wzmocnienia gruntu jest stabilizacja gruntu metodą iniekcji. Jest to jedna z istotnych gałęzi naszej działalności, a dzięki doświadczeniu oraz pozycji lidera w branży jesteśmy w stanie podjąć się nawet najtrudniejszego zlecenia.

Wzmocnienie gruntu tą metodą to proces, który polega na wzmacnianiu podłoża i uszczelnianiu go. Ta nowoczesna technika pozwala na uzyskanie solidnego zabezpieczenia.

Oprócz nowoczesności stabilizacje gruntu metodą iniekcji charakteryzują się również wysokim progiem skuteczności. Proces wtłaczania odbywa się przez dysze. Te znajdują się na dnie otworu (oczywiście, należy go uprzednio wywiercić). Proces wtłaczania odbywa się najczęściej pod wysokim ciśnieniem. Materiałem wtłaczanym jest natomiast najczęściej zaczyn cementowy lub cementowo-bentonitowy. Jeśli chodzi o grunt, to jest on rozdrabniany z zaczynem stabilizującym. Wzmacnianie podłoża przy użyciu metod iniekcyjnych charakteryzuje się wysoką skutecznością, dlatego tak wielu naszych Klientów powierza nam takie realizacje.


SIEDZIBA WARSZAWA

Hydrostop-3 Sp. z o.o.

ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa,
Polska Numer KRS 0000321917 NIP 524-267-68-38
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

ODDZIAŁ WARSZAWA:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl
Kom. +48 513 670 749 (Anna)
Kom. +48 507 271 952 (Bartosz)

BIURO:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl

ODDZIAŁ KATOWICE:

Łukasz Guz
E-mail: l.guz@hydrostop3.pl
Kom. +48 506 063 147

BIURO:

Tel. +48 530 022 327