Dylatacja w stropie

USZCZELNIENIE DYLATACJI W PŁYCIE STROPOWEJ POPRZEZ ZALANIE ŻELEM AKRYLOWYM – Katowice, 2019

Rozwiązanie technologiczne uszczelnienia dylatacji stropu nowego budynku.

1. prace przygotowawcze – czyszczenie szczeliny dylatacyjnej

2. prace przygotowawcze – mycie szczeliny dylatacyjnej wodą pod ciśnieniem

3. montaż w szczelinie dylatacyjnej ograniczającego wałka poliuretanowego

4. wypełnienie dylatacji żelem akrylowym