LIKWIDACJA ZAWILGOCEŃ ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ GARAŻU PODZIEMNEGO METODĄ INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ – Czechowice – Dziedzice, 2019

Problem: brak lub niewłaściwe wykonanie izolacji fundamentu skutkuje gromadzeniem się wody pomiędzy płytą a posadzką garażu podziemnego, w rezultacie dochodzi do przenikania wilgoci przez przerwę roboczą pomiędzy ścianami klatki /płytą fundamentową i pojawiania się zawilgoceń tynków i dalszej degradacji konstrukcji.

1. Zawilgocenia ścian klatki schodowej przed wykonaniem naprawy
2. Wiercenie otworów pod pakery iniekcyjne
3. montaż pakerów iniekcyjnych
4. wtłoczenie iniektu (żywicy pu) za pomocą pompy ciśnieniowej
5. styk po wtłoczeniu iniektu
6. usunięcie pakerów
7. zamknięcie otworów po pakerach wodoszczelną zaprawą cementową
8. uszczelniony styk po zakończeniu prac

SIEDZIBA WARSZAWA

Hydrostop-3 Sp. z o.o.

ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa,
Polska Numer KRS 0000321917 NIP 524-267-68-38
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

ODDZIAŁ WARSZAWA:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl
Kom. +48 513 670 749 (Anna)
Kom. +48 507 271 952 (Bartosz)

BIURO:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl

ODDZIAŁ KATOWICE:

Łukasz Guz
E-mail: l.guz@hydrostop3.pl
Kom. +48 506 063 147

BIURO:

Tel. +48 530 022 327