Iniekcja przejść instalacyjnych

NAPRAWA CIEKNĄCEGO PRZEJŚCIA PRZEWODU KANALIZACYJNEGO PRZEZ ŚCIANĘ FUNDAMENTOWĄ METODĄ INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ – Czechowice – Dziedzice, 2019.

Problem: brak wykonania uszczelnienia przejścia instalacyjnego skutkujący zalewaniem komórki lokatorskiej.

1. wywiercenie otworów pod pakery

2. montaż pakerów iniekcyjnych obwodowo wokół cieknącego przewodu

3. tamponaż przecieku z reprofilacją powierzchni ściany cementową zaprawą wodoszczelną

4. wtłoczenie iniektu (żywicy pu) za pomocą pompy ciśnieniowej

5. usunięcie pakerów iniekcyjnych

6. zamknięcie otworów po pakerach cementową zaprawą wodoszczelną

7. widok uszczelnionego przepustu po zakończeniu prac