NAPRAWA PRZECIEKAJĄCYCH PRZEPUSTÓW KABLOWYCH METODĄ INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ – Katowice, 2019

Problem: brak wykonania uszczelnienia przejść kablowych w ścianie skutkujące przeciekami 

1. pakery iniekcyjne zamontowane obwodowo wokół przepustów kablowych
2. Pakery po wkręceniu kalamitek
3. Tłoczenie żywicy poliuretanowej przy użyciu pompy iniekcyjnej
4. Uszczelnione przepusty kablowe

SIEDZIBA WARSZAWA

Hydrostop-3 Sp. z o.o.

ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa,
Polska Numer KRS 0000321917 NIP 524-267-68-38
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

ODDZIAŁ WARSZAWA:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl
Kom. +48 513 670 749 (Anna)
Kom. +48 507 271 952 (Bartosz)

BIURO:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl

ODDZIAŁ KATOWICE:

Łukasz Guz
E-mail: l.guz@hydrostop3.pl
Kom. +48 506 063 147

BIURO:

Tel. +48 530 022 327