Iniekcja rys w ścianach

USZCZELNIENIE RYS ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH METODĄ INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ – Poznań, 2021

Problem: Na ścianach fundamentowych nowo wybudowanego garażu pojawiły się zarysowania. To zjawisko normalne, przewidywane na etapie projektowania, jednak traktuje się je jako wadę, szczególnie jeśli rozwarcie rys przekracza dopuszczalne normy i do pęknięć napłynie woda, czego następstwem jest przyspieszona degradacja konstrukcji. Aby przywrócić budowli wytrzymałość i szczelność, konieczne było trwałe zamknięcie i uszczelnienie zarysowań.

1. mechaniczne rozbruzdowanie rysy

2. nawiercenie otworów podawczych pod pakery iniekcyjne naprzemiennie po obu stronach rysy

3. dokładne oczyszczenie otworów powietrzem pod ciśnieniem i przepłukanie wodą

4. tamponaż bruzdy rysy za pomocą szybkowiążącej zaprawy wodoszczelnej

5. montaż pakerów iniekcyjnych w przygotowanych otworach

6. aplikacja iniektu (żywica pu) za pomocą pompy ciśnieniowej

7. usunięcie pakerów i zamknięcie otworów zaprawą wodoszczelną