USZCZELNIENIE ŚCIAN METODĄ INIEKCJI STRUKTURALNEJ – Wrocław, 2020

Problem: niewłaściwe wykonanie hydroizolacji ścian z bloczków betonowych w garażu podziemnym, skutkujące zawilgoceniami ścian i zalewaniem garażu.

1. zawilgocenia ścian garażu przed wykonaniem naprawy
2. podkucie i pogłębienie fug muru
3. wiercenie siatki otworów pod pakery iniekcyjne
4. płukanie otworów wodą pod ciśnieniem
5. montaż pakerów iniekcyjnych
6. zamknięcie pogłębionych fug cementem szybkowiążącym
7. przygotowanie składników żywicy iniekcyjnej
8. wtłoczenie iniektu za pomocą pompy dwukomponentowej
9. ściana po wtłoczeniu iniektu
10. uszczelniona ściana po usunięciu pakerów i zamknięciu otworów zaprawą wodoszczelną

SIEDZIBA WARSZAWA

Hydrostop-3 Sp. z o.o.

ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa,
Polska Numer KRS 0000321917 NIP 524-267-68-38
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

ODDZIAŁ WARSZAWA:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl
Kom. +48 513 670 749 (Anna)
Kom. +48 507 271 952 (Bartosz)

BIURO:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl

ODDZIAŁ KATOWICE:

Łukasz Guz
E-mail: l.guz@hydrostop3.pl
Kom. +48 506 063 147

BIURO:

Tel. +48 530 022 327