Iniekcja styku płyty ze ścianą

USZCZELNIENIE STYKU PŁYTY FUNDAMENTOWEJ ZE ŚCIANĄ METODĄ INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ – Bielsko – Biała, 2021

Problem: brak lub niewłaściwe wykonanie hydroizolacji styku płyty dennej ze ścianą fundamentową w garażu podziemnym, skutkujące zawilgoceniem i zalewaniem garażu.

1. przecieki na styku płyty dennej ze ścianą fundamentową przed wykonaniem naprawy

2. wykonanie w ścianie otworów pod pakery iniekcyjne

3. oczyszczenie otworów z pyłu powietrzem pod ciśnieniem i przepłukanie wodą

4. wykonanie klina przyściennego z szybkowiążącej zaprawy wodoszczelnej

5. montaż pakerów iniekcyjnych w przygotowanych otworach

6. aplikacja iniektu (żywicy poliuretanowej) za pomocą pompy ciśnieniowej

7. usunięcie pakerów i zamknięcie otworów za pomocą zaprawy wodoszczelnej