USZCZELNIENIE STYKU ŚCIANY SZCZELINOWEJ Z PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ GARAŻU PODZIEMNEGO – Poznań, 2019

Rozwiązanie technologiczne uszczelnienia zamka ściany szczelinowej nowego budynku.

1. napełnienie węży iniekcyjnych żywicą akrylową przy użyciu pompy dwukomponentowej
2. składniki żywicy akrylowej
3. widok garażu po wykonaniu iniekcji

SIEDZIBA WARSZAWA

Hydrostop-3 Sp. z o.o.

ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa,
Polska Numer KRS 0000321917 NIP 524-267-68-38
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

ODDZIAŁ WARSZAWA:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl
Kom. +48 513 670 749 (Anna)
Kom. +48 507 271 952 (Bartosz)

BIURO:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl

ODDZIAŁ KATOWICE:

Łukasz Guz
E-mail: l.guz@hydrostop3.pl
Kom. +48 506 063 147

BIURO:

Tel. +48 530 022 327