Zamek ściany szczelinowej

USZCZELNIENIE STYKU ŚCIANY SZCZELINOWEJ Z PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ GARAŻU PODZIEMNEGO – Poznań, 2019

Rozwiązanie technologiczne uszczelnienia zamka ściany szczelinowej nowego budynku.

1. napełnienie węży iniekcyjnych żywicą akrylową przy użyciu pompy dwukomponentowej

2. składniki żywicy akrylowej

3. widok garażu po wykonaniu iniekcji