Uszczelniania i naprawy istniejących konstrukcji budowlanych

 • uszczelnienia rys i pęknięć metodą iniekcji ciśnieniowej
 • uszczelnienia przerw roboczych
 • uszczelnianie ścian szczelinowych
 • naprawy i uszczelnianie dylatacji
 • uszczelnienia podszybi windowych
 • uszczelnianie i stabilizacje gruntu
 • wzmacnianie i zszywanie konstrukcji murowych oraz żelbetowych metodami iniekcyjnymi
 • naprawy (wraz z pasywacją zbrojenia) i reprofilacje
 • naprawa konstrukcji żelbetowych
 • iniekcje ciśnieniowe sklejające, uszczelniające z użyciem materiałów chemoutwardzalnych (elastomery, duromery, żywice hydrostrukturalne)
 • naprawy konstrukcji żelbetowych i betonowych z użyciem technologii PCC oraz SPCC
 • uszczelnianie otworów po ściagach w ścianach fundamentowych
 • uszczelnianie przejść rur i instalacyjnych
 • wykonywanie iniekcji kurtynowych

Są to podstawowe techniki uszczelnienia i napraw istniejących konstrukcji budowlanych. Metody naprawy pozwalają uniknąć kosztownego i uciążliwego procesu, jakim jest odsłanianie fundamentów, które czasem jest niemożliwe. Przeważnie polegają na wierceniu otworów, w których następnie montuje się tak zwane pakery. Pod ciśnieniem wtłaczane są do nich następnie specjalnie dobrane substancje uszczelniające (w zależności od przypadku, tj. żywice epoksydowe, mineralne, poliuretanowe, akrylowe). Właśnie dzięki dobraniu tego rodzaju materiałów naprawa może być zastosowana do uszkodzeń hydroizolacji i nieszczelności w murach wilgotnych przeciekających, jak również w przypadku uszkodzeń w murach suchych (dotyczy także przerw roboczych, dylatacji, przejść rurowych, gniazd żwirowych, rys czy pęknięć).

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą z zakresu: