ZARZĄDZANIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI

ZARZĄDZANIE 
NIRURCHOMOŚCIAMI

zakres ofertY 

Uszczelniania i naprawy istniejących konstrukcji budowlanych

 • uszczelnienia rys i pęknięć metodą iniekcji ciśnieniowej
 • uszczelnienia przerw roboczych
 • uszczelnianie ścian szczelinowych
 • naprawy i uszczelnianie dylatacji
 • uszczelnienia podszybi windowych
 • stabilizacja i uszczelnianie gruntu
 • wzmacnianie i zszywanie konstrukcji murowych oraz żelbetowych metodami iniekcyjnymi
 • naprawy (wraz z pasywacją zbrojenia) i reprofilacje
 • naprawa konstrukcji żelbetowych
 • iniekcje ciśnieniowe sklejające, uszczelniające z użyciem materiałów chemoutwardzalnych (elastomery, duromery, żywice hydrostrukturalne)
 • naprawy konstrukcji żelbetowych i betonowych z użyciem technologii PCC oraz SPCC
 • uszczelnianie otworów po ściagach w ścianach fundamentowych
 • uszczelnianie przejść rur i instalacyjnych
 • wykonywanie iniekcji kurtynowych
ROZWIŃ

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

 • sklejanie elementów konstrukcyjnych
 • wzmacnianie budowli włóknami węglowymi

Uszczelniania i naprawy istniejących konstrukcji budowlanych

 • wzmocnienia i stabilizacja gruntu
 • uszczelnienia gruntu

Naprawa istniejących obiektów

Obsługujemy z powodzeniem firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami, zapewniając:
 • inwentaryzacje miejsc przecieków wody,
 • naprawy i uszczelnienia przecieków,
 • uszczelnienia podszybii windowych,
 • naprawy balkonów i tarasów,
 • naprawy i uszczelnienia przeciekających dylatacji,
 •  uszczelnienie przepustów, przejść instalacyjnych,
 • wymianę, naprawę odwodnień liniowych w halach garażowych,
 • wzmocnienia gruntów pod fundamentami,
 • sklejanie i wzmacnianie konstrukcji,
 • opinie techniczne,
 • projekty hydroizolacji.

Przykładowe uszczelnienia

Uszczelnienie spodu płyty dennej oraz zamka w ścianie szczelinowej.
Uszczelnienie rys metodą iniekcji ciśnieniowej
Uszczelnienie ścian murowanych
Uszczelnienie płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych
Naprawa i doszczelnienie istniejących zbiorników na wodę i ścieki
Uszczelnienie zielonych dachów i tarasów

SIEDZIBA WARSZAWA

Hydrostop-3 Sp. z o.o.

ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa,
Polska Numer KRS 0000321917 NIP 524-267-68-38
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

ODDZIAŁ WARSZAWA:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl
Kom. +48 513 670 749 (Anna)
Kom. +48 507 271 952 (Bartosz)

BIURO:

E-mail: biuro@hydrostop3.pl

ODDZIAŁ KATOWICE:

Łukasz Guz
E-mail: l.guz@hydrostop3.pl
Kom. +48 506 063 147

BIURO:

Tel. +48 530 022 327